O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XLIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 listopada 2023 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

5. Omówienie zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznej w gminie Sokoły.

6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.;

   2) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy

       w 2024 roku;

   3) określenia stawek podatku od nieruchomości;

   4) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.11.23

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski