W dniu 17 września 2023 roku w Waniewie nad Narwią odbyła się XII Akcja Narodowe Czytanie 2023 pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Przy wieży widokowej nad pięknym brzegiem rzeki Narew gości powitała Magdalena Piertruczak, dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.

Zaproszenie do tegorocznego czytania przyjęli:

  • Józef Zajkowki, wójt gminy Sokoły
  • Irena Bruszewska, Skarbnik gminy Sokoły
  • Jadwiga Sieniawska, radna gminy Sokoły
  • Katarzyna Ochocka, kierownik referatu finansów Urzędu Gminy w Sokołach
  • Magda Ożarowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie,
  • Anna Rękawek, prezeska Klubu Seniora Sokoły
  • Waldemar Kikolski, wicestarosta powiatu wysokomazowieckiego
  • Piotr Łapiński, radny gminy Sokoły

Bardzo serdecznie dziękujemy przybyłym za zaangażowanie w kolejną odsłonę Narodowego Czytania.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia z XII Akcji Narodowego Czytania 2023 w gminie Sokoły