4 września 2023 roku odbyło się spotkanie Klubu Seniora Sokoły.

Zebranych przywitała Magdalena Pietruczak, dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach. Wyraziła radość z tak dużej frekwencji i energii, którą seniorzy wnoszą do działań.

W czasie spotkania wybrano Zarząd Klubu Seniora Sokoły. Ustalono również wysokość składki członkowskiej.

Pani Anna Rękawek, nowo wybrana prezeska Klubu, przedstawiła plany na najbliższe tygodnie. Poprosiła również o aktywne włączanie się w działania Klubu.

Zarządowi i wszystkich seniorom życzymy nieprzebranych pokładów energii, wielu sukcesów i dużo uśmiechu!

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia ze spotkania