W dniu 30 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Sokoły miała miejsce wizyta studyjna dla partnerstw województw podkarpackiego i lubelskiego w ramach przyszłej współpracy w oparciu o Via Carpatia. Spotkanie zostało zainicjowane przez Związek Miast Polskich.

Po przywitaniu gości Wójt Gminy Sokoły przybliżył położenie i rys historyczny naszej gminy. Zaprezentowane zostały filmy o gminie Sokoły, w tym krótki dokument o powstaniu pomnika pamięci ofiar NKWD 1937-1938 oraz relacja z Pierwszej Podlaskiej Aukcji Bydła Hodowlanego, która miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Targowym. Następnie rozwinęła się dyskusja dotycząca ww. prezentacji, poruszono też kwestię wykorzystania wodoru, dla poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Rozmawiano także o rozwoju ośrodków szeroko rozumianej opieki społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych , które są położone na terenie naszej gminy. Spotkanie zakończyło się wizytą pod ww. pomnikiem ofiar NKWD na placu przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym oraz zwiedzaniem hal wystawienniczo-targowych.

Wizyta była bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, udzielenia wzajemnych wskazówek co jeszcze i w jaki sposób można zrobić, aby poprawić jakość funkcjonowania gmin jako jednostek samorządowych oraz zacieśnienia współpracy na przyszłość między gminami.

 

Zdjęcia z wizyty studyjnej