Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678.

W zawiązku z realizacją inwestycji informuje,  iż w dniu 30.05.2023r.  w godzinach rannych równocześnie z wcześniej zgłoszonymi utrudnieniami zostanie zmieniona organizacja ruchu na połączeniu obwodnicy m. Sokoły w km 36+136 z DW 678 (na wysokości drogi powiatowej w kierunku Gąsówki Somochy) zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP VIII – rysunek w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego oraz  zmniejszenia prędkości.