Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina zbliża się do końca opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru, który obejmuje również Gminę Sokoły. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz  informujemy o trwających konsultacjach, które odbywają się za pośrednictwem strony http://sasiedzkadolina.pl/blog. Swoje uwagi, opinie i sugestie można zgłosić za pomocą formularza w formacie PDF lub formularza/ankiety online.