Na podstawie otrzymanej informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informujemy iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00 nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie Gminy Sokoły, w następujących miejscowościach:

1) Kowalewszczyzna (posesje nr 2, 11, 28 oraz od 36 do 40),
2) Kowalewszczyzna-Folwark (posesje od nr 1 do 25, dz. nr 885),
3) Waniewo (posesja nr 57),
4) Jeńki:
• posesje od nr 1 do 32 oraz od nr 87 do 117,
• dz. nr 281/4,
• posesje od nr 60 do 125,
• stacja ,,PLAY”,
5) Chomice (posesje od nr 2 do 19, dz. nr 27/3).