Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678.

W związku z realizacją inwestycji informuje, iż w dniu 23.05.2023 r. w godzinach rannych zostanie wprowadzone zwężenie jezdni na skrzyżowaniu od ul. Kościelnej w Sokołach w  kierunku miejscowości Bruszewo Borkowizna (w km 39+647) zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP VI – rys. w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego, tabliczek objazdowych oraz  zmniejszenia prędkości.

 

STRABAG Sp. z o.o.

Generalny wykonawca kontraktu: Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678

Załączniki