Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678.

W zawiązku z realizacją inwestycji Informuje, iż w dniu 23.05.2023 r.  w godzinach rannych zostaną zamknięte skrzyżowania z drogami gminnymi (drogi dojazdowe do pól) w km 38+715 oraz w km 38+847 zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP III – rys. w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego oraz  zmniejszenia prędkości.

STRABAG Sp. z o.o.

 

Załączniki