16 maja 2023 roku odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Olech. Pani Joanna jest autorką książek i opowiadań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także propagatorką czytelnictwa. Pisarka opowiadała o swojej drodze pisarskiej, o trudnościach i sukcesach w pracy pisarza. Mówiła przeżyciach, które inspirowały ją do napisania kolejnych książek.

Pani Joanna poprowadziła spotkanie bardzo aktywnie, proponowała uczestnikom zabawy i konkursy dotyczące własnej twórczości oraz aktywizowała dzieci i młodzież do samodzielnego stworzenia opowieści.  

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III i V Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach wraz z opiekunami i nauczycielami bibliotekarzami. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze pełnej bardzo ciekawych informacji. Uczestnicy byli żywo zainteresowane tym co opowiada autorka, chętnie brali udział w zabawach i konkursach proponowanych przez pisarkę.

Na zakończenie każdy chętny mógł otrzymać autograf pani Joanny oraz pamiątkową pieczątkę.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia ze spotkania autorskiego