O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXVI Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 6 marca 2023 roku (poniedziałek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 14:30.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.02.27

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski