Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej została zamieszczona wyszukiwarka pozwalająca zweryfikować dostępności usług infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z informacją o ich dostawcy.


Wyszukiwarka UKE znajduję się pod poniższym adresem:


https://wyszukiwarka.uke.gov.pl

 

Wyszukiwarka ma na celu udostępnienie informacji z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (węzły, kolokacje, stacje BTS, hotspoty oraz linie). Podstawową jej funkcją jest weryfikacja w danej lokalizacji dostępności usług wraz z informacją o ich dostawcy. Źródłem danych do serwisu jest system SIIS oraz wykaz pozwoleń radiowych. Wyszukiwarka UKE jest corocznie aktualizowana po zgromadzeniu i przetworzeniu danych z inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Dzięki Wyszukiwarce można się dowiedzieć jacy przedsiębiorcy – i jakie usługi – mogą świadczyć w wybranej lokalizacji oraz poznać maksymalne parametry tych usług. Z tą wiedzą można zgłosić się do interesującego nas operatora. Może jednak zajść sytuacja, w której żaden z operatorów nie wykazał wybranego adresu jako miejsca, gdzie może świadczyć usługę. Dla takiego przypadku w serwisie dostępne jest narzędzie ‘Zgłoś popyt’, za pomocą którego wskazać można zapotrzebowanie na określony rodzaj usług lub zwiększenie parametrów Internetu stacjonarnego. Dzięki niemu zainteresowany przedsiębiorca telekomunikacyjny może w dowolnym momencie wygenerować raport popytu na usługi, który wykorzysta w procesie planowania inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją swojej sieci telekomunikacyjnej.

Dodatkową funkcją Wyszukiwarki jest możliwość sprawdzenia czy wybrany adres został zgłoszony do objęcia zasięgiem w ramach budowy sieci światłowodowej ze środków unijnych pochodzących z projektu POPC. Można się dowiedzieć, kto jest beneficjentem na danym obszarze, jaka jest planowana data zakończenia rozbudowy oraz jakie są parametry techniczne budowanej sieci. Warto w tym miejscu podkreślić, że do wyznaczania listy punktów adresowych zakwalifikowanych do objęcia zasięgiem w ramach POPC UKE również wykorzystał dane na temat zasięgów sieci, przekazane przez operatorów za pośrednictwem systemu SIIS. Punkty adresowe, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni deklarowali dostęp do internetu szerokopasmowego (o przepustowości minimum 30 Mb/s), nie mogły zostać zakwalifikowane do udziału w Programie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą funkcjonalnością i zgłaszanie zapotrzebowania na dostęp do Internetu.

 

Źródło: uke.gov.pl

 

Informacje na temat dostępu do Internetu i operatorów zapewniających taką usługę, jak również planowanych inwestycji można uzyskać na stronach:

- SIDUSIS - https://internet.gov.pl/map/?center=2527138.36885605%3B6981908.973441696&zoom=15.849782909510289

- CAPAP - https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/

 

 

Wojciech Maleszko