20 stycznia 2023 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbył się „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka”. Zebranych powitała Małgorzata Grabowska, dyrektor CKB w Sokołach.

Dziadkowie są bardzo potrzebni nie tylko aby zajmować się wnukami – są skarbnicą wiedzy, źródłem i zasobem informacji o otaczającym świecie.

Babcia i Dziadek – to osoby ważne w życiu każdego młodego człowieka. Dzielą się swoją życiową mądrością, doświadczeniem, są drogowskazem postępowania.

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie. Na sali zebrały się dwa, a nawet trzy pokolenia. Chcielibyśmy życzyć wszystkim babciom i dziadkom raz jeszcze zdrowia, pomyślności i radości z obserwacji własnych wnucząt – jak rosną i się rozwijają.

Wystąpiły dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia muzyczne, wokalne i teatralne w naszym Centrum. Przedstawiły bogaty repertuar artystyczny – wiersze i piosenki pod okiem instruktorów. Wyraziły w ten sposób swoją miłość i szacunek do dziadków. Wręczyły również laurki przygotowane przez uczestników zajęć plastycznych.

Przedstawiony przez dzieci program dał zgromadzonym dużo ciepła i radości.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia z uroczystości