Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Gminą Sokoły oraz z Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Sokołach realizuje projekt: „Sokolski Klub Seniora”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez wsparcie i aktywizację osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sokoły.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia grupowe: komputerowe, fotograficzne, muzyczne, gimnastyczne, zajęcia nordic walking, aqua aerobic, warsztaty plastyczne – rękodzieło, kulinarne „Kuchnie świata”,

Zorganizowane zostały również wyjazdy turystyczne (spływ Krutynią, Szlak Nadbużański) i kulturalne (koncerty, spektakl teatralny).

Seniorzy z dużym zadowoleniem mówią o realizacji przedsięwzięcia, o zaangażowaniu, radości i satysfakcji z uczestnictwa, a także kontaktach z opiekunami poszczególnych zajęć oraz innymi uczestnikami

 

CKB w Sokołach