W listopadzie i grudniu 2022 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbywały się zajęcia plastyczne.

W ramach zajęć dzieci i młodzież wykonywały prace związane z zimą oraz ozdoby świąteczne.

Wspólnie ubraliśmy żywą choinkę na sali widowiskowej naszego Centrum.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach