100 lat to piękny wiek, nacechowany  szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń. To radość i troski życia codziennego. Jest również ogromną skarbnicą prawdy, z której czerpią wiedzę i dojrzałość kolejne pokolenia Polaków. Tylko nieliczni otrzymują od losu dar tak długiego  życia. Ten dar otrzymała mieszkanka Sokół Pani Janina Śliwowska, która 22 grudnia 2022 roku skończyła 100 lat.

Z tej okazji gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym Dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Sokoły – Józef Zajkowski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Komar. Były kwiaty, listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego i Wojewody Podlaskiego – Bogdana Paszkowskiego oraz kosz ze słodyczami.

Jubileusz setnej rocznicy urodzin jest wielka radością i szczególnym powodem do dumy mieszkańców i władz samorządowych gminy Sokoły.

Z ogromnym szacunkiem jeszcze raz składamy niski ukłon Dostojnej Jubilatce życząc dużo zdrowia, serdeczności bliskich i wielu następnych lat szczęśliwego i pogodnego życia.

 

Katarzyna Komar

zdj. Grzegorz Kulesza