O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 grudnia 2022 roku (piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2023 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2023-2031;
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2023 rok;
 • ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2023 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2022.12.19

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski