W dniu 8 grudnia 2022 roku w Sokołach odbyło się uroczyste odsłonięcia pomnika pamięci ofiar NKWD 1937 – 1938. Powstał on  z inicjatywy fundacji „Piękno Życia” przy współpracy z Gminą Sokoły.

W uroczystościach wzięli udział m.in. pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda, sekretarz stanu  w KPRM Adam Andruszkiewicz, wicewojewodowie: Tomasz Madras i Bogusława Szczerbińska, potomkowie ofiar NKWD  z lat 1937-1938, osoby zaangażowane w budowę pomnika, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, kadry uniwersyteckiej, przedstawiciele lokalnych instytucji, samorządowcy oraz mieszkańcy gminy.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej, następnie przemaszerowano na plac Centrum Kulturalno-Bibliotecznego gdzie wybudowany został pomnik. Pod monumentem wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sokołach, po czym głos zabrał Wójt Gminy Sokoły, Józef Zajkowski. Wyjaśnił on ideę powstania pomnika i kolejne etapy realizacji jego budowy. Następnie wypowiedział się prezes fundacji „Piękno Życia”, Sławomir Jakima, który uzasadnił budowę pomnika właśnie w Sokołach. Po przemówieniach zgromadzonych gości złożono symboliczne wiązanki pod pomnikiem, a uczestnicy obchodów udali się do Centrum Wystawienniczo – Targowego w Sokołach, gdzie miała miejsce konferencja historyczna „Byliście – Jesteśmy. Pamięci ofiar Operacji Polskiej NKWD 1937-1938.  Prelegentami byli autor projektu pomnika, Andrzej Chwalibóg oraz prof. Mikołaj Iwanow, dr Tomasz Sommer, dr Andrzej Biały, prof. Zdzisław Julian Winnicki, a także prof. Piotr Fiedorczyk. O tragicznych losach swojej rodziny opowiedziała również Helena Szczegryn, wnuczka ofiar operacji polskiej NKWD, repatriantka z Kazachstanu, nauczycielka języka rosyjskiego, która aktualnie jest mieszkanką Sokół.

Pomnik pamięci ofiar NKWD 1937 – 1938 został współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jolanta Polowczyk

UG Sokoły

Fotorelacja i nagrania z wykładów są dostępne na stronie: https://www.fundacjapieknozycia.org.pl/byliscie-jestesmy/

 

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika pamięci ofiar NKWD 1937-1938