O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXIV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 6 grudnia 2022 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
  • przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 29.11.2022 r.

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Grabowski