Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zaprasza dzieci i młodzież na dodatkowe zajęcia:
 
  • warsztaty twórcze w poniedziałki w godz. 14.00-16.00
  • zajęcia plastyczne w środy w godz. 13.30 - 15.00
  • zajęcia teatralne w piątki w godz. 13.30 - 15.00
 
Informacje: osobiście lub pod nr tel. 519 150 180, 86 47 63 178.
Zapraszamy