11 listopada 2022 roku uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W gminie Sokoły o godz. 9.00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Proboszcz Parafii Sokoły ks. Zdzisław Dylnicki. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł Wiśniewski. Rangę wydarzeniu podniosły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, delegacje z wieńcami i kwiatami oraz oprawa chóru parafialnego.

Po zakończeniu mszy św. okolicznościowe przemówienie wygłosił Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły.

Uroczystość uświetnił koncert chóru Harmonica. Zespół zaprezentował utwory: „Warszawianka”, „Rota”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Czerwone maki” i inne pieśni patriotyczne.

Następnie zgromadzeni udali się na plac przed Bazyliką Mniejszą w Sokołach. W hołdzie poległym za wolność Ojczyzny na płycie kwiaty złożyli przedstawiciele:

 • Samorządu gminy Sokoły wraz z ks. Zdzisławem Dylnickim, Proboszczem parafii Sokoły
 • Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Koło Terenowe w Sokołach
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
 • Szkoły Podstawowej w Sokołach
 • Szkoły Podstawowej w Bruszewie
 • Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie
 • Banku Spółdzielczego w Sokołach
 • Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach
 • Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie
 • Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji i Adaptacji w Dworakach Staśkach
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kolektyw” w Starych Raciborach
 • Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Perkach Karpiach
 • Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

 

Narodowe Święto Niepodległości mogliśmy uczcić również bez wychodzenia z domu. W południe Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał na antenach polskich stacji radiowych i telewizyjnych, dzięki czemu mogliśmy włączyć się w akcję „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewać w domu.

Pamiętamy…

Cześć i chwała bohaterom!

Monika Żukowicz 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach

 

Zdjęcia z obchodów Święta Niepodległości w Sokołach