Gmina Sokoły informuje, że w ramach dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego zostało zakupione umundurowanie składające się z czteroczęściowych ubrań specjalnych FHR.

Pięć kompletów ubrań specjalnych otrzymała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach.

Zakupione ubrania specjalne  jako specjalistyczna odzież ochronna będzie wykorzystywana w akcjach ratowniczo – gaśniczych  i przyczyni się do podwyższenia możliwości operacyjnych jednostki OSP w Sokołach w zakresie ratowania zagrożenia życia i mienia.

Łączna wartość zakupionych ubrań wynosi 15.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Województwa Podlaskiego wynosi 15.000,00 zł.

 

Katarzyna Komar