W dniu 28 października 2022 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbyły się warsztaty dotyczące roli owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, przeprowadzone przez wykładowców Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  W wydarzeniu tym bardzo licznie uczestniczyli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Sokołach, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolektyw w Starych Raciborach.

Na zajęciach poruszane były zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, znaczenia owadów zapylających w ogrodach, planowania kwitnącego ogrodu, ochrony owadów zapylających. Szkolenie przeprowadzone było sposób bardzo ciekawy i angażujący  dla uczestników, zebrani wykazywali sią świetną znajomością kwiatów i zwierząt, padało dużo pytań i odpowiedzi. Uczestnicy naocznie badali łodygi właściwe do rozmnażania owadów oraz domki dla owadów. Dowiedzieli się również jak prawidłowo samemu zrobić taki domek, na co zwrócić uwagę przy jego konstrukcji.

Projekt został zrealizowany dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

 

Jolanta Polowczyk

 

Fotorelacja z warsztatów nt. „Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich”