28 października w Szkole Podstawowej w Sokołach odbyło się spotkanie promocyjne książki „Świadek ewangelicznej dobroci. Zbiór wspomnień o Księdzu Biskupie Stanisławie Stefanku TChr”, które prowadził pan dyrektor Waldemar Kikolski. Wśród zaproszonych gości zasiedli: siostra Maksymiliana Lont CSFN, pani Katarzyna Cegielska, ks. Jacek Kotowski, ks. Zbigniew Skuza, ks. Zdzisław Dylnicki, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Naszą szkołę reprezentowali wicedyrektorzy: pani Krystyna Dworakowska i pan Jerzy Halicki oraz uczniowie klas ósmych i klasy siódmej z nauczycielami.

Na początku spotkania wystąpiły uczennice: Karolina Jarończyk, Laura Kobosko, Magdalena Modzelewska i Kamila Płońska, które zaprezentowały krótki życiorys biskupa. Natomiast Magdalena Brzozowska zaśpiewała piękną piosenkę „Miłość mi wszystko wyjaśniła” do słów Jana Pawła II. Tło części artystycznej stanowiła wystawa zdjęć, którą wykonał Gabor Lorinczy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy osobiście znali Stanisława Stefanka
i przekazali wiele ciekawych, miłych historii. Tłem opowieści były przywiezione materiały wizualne, wyświetlane w formie prezentacji.

Spotkanie promocyjne przygotowały nauczycielki: Dorota Brzozowska, Iwona Rogalska i Katarzyna Zdrodowska.

Dyrektor SP w Sokołach

Waldemar Kikolski

 

Zdjęcia ze spotkanie promocyjnego książki „Świadek ewangelicznej dobroci. Zbiór wspomnień o Księdzu Biskupie Stanisławie Stefanku TChr”