Urząd Gminy Sokoły informuje o warsztatach realizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt.: "Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich". Warsztaty te odbędą się w dniu 28 października 2022 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach w godzinach między 9:00 a 12:00.

Wstęp wolny.

Zapraszamy.