Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas poważnym zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest, wbrew pozorom oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Pamiętajmy! Domowy piec NIE JEST przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! 
Podczas spalania w piecach domowych odpadów takich jak: plastikowe opakowania, folie, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkaniny czy opony, uwalniane są do powietrza związki często rakotwórcze, mające negatywny i bardzo szkodliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka.
Pamiętajmy, że zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, niewyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, lecz opadają w bliskim sąsiedztwie, na nasze ogródki, trawniki, zbiorniki wodne oraz osadzają się w płucach. 
Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększamy ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, co grozi pożarem całego domu.  
Nie narażajmy więc siebie, naszych rodzin i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych w procesach niewłaściwego spalania! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem! 
Bądźmy rozważni …