W dniu 14 października 2022 r. w Centrum Wystawienniczo-Targowym w Sokołach odbyła się konferencja pt. „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”.

Podczas spotkania rozmawiano na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu produkcji wołowiny i generalnie produkcji żywności, korzyści ze współpracy rolników w ramach różnych form integracji sformalizowanej oraz niesformalizowanej (spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych w tym posiadających status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów). Na spotkaniu zabrał również głos Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski i Wójt Gminy Sokoły.

Konferencja została zrealizowana przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki, źródło własne

Jolanta Polowczyk

UG Sokoły