Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski i

Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski


serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”,
spotkanie odbędzie się 14 października br. na terenie Centrum Wystawienniczo-Targowego w Sokołach.

 

Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu produkcji wołowiny i generalnie produkcji żywności, korzyści ze współpracy rolników w ramach różnych form integracji sformalizowanej oraz niesformalizowanej (spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych w tym posiadających status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów)

 

Program konferencji:

08:30- 09:00 Rejestracja uczestników
09:00-10:00 Technologia produkcji bydła i jej optymalizacja
10:00-11:00 Panel dyskusyjny
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:15 Rynki agro rynek krajowy i przyczyny niskiego spożycia wołowiny w Polsce
12:15-13:15 Panel dyskusyjny i dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości na wsi i budowy wzajemnego zaufania
13:15-13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:30-14:00 Obiad

 

fot. pixabay.com

 

Więcej informacji na:

https://odr.pl/2022/10/10/poprawa-pozycji-konkurencyjnej-rolnikow-dzieki-ograniczeniu-roli-posrednikow-w-lancuchu-produkcji-wolowiny-2/