Dotyczy: Realizacji projektu #R014, Emisja wody i jej redukcja w gminach wiejskich – wsie w Regionie Morza Bałtyckiego jako pilotażowe – VillageWaters z Interregu Region Morza Bałtyckiego
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sokoły

Uprzejmie informuję, że w grudniu 2018 roku została oddana do użytku przydomowa oczyszczalnia ścieków wybudowana przy Szkole Podstawowej w Bruszewie przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sokołach za kwotę 34 931,00 zł brutto. 

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: #R014, Emisja wody i jej redukcja w gminach wiejskich – wsie w Regionie Morza Bałtyckiego jako pilotażowe – VillageWaters z Interregu Region Morza Bałtyckiego oraz budżetu Gminy Sokoły.

Ponadto w ramach projektu VillageWaters powstało narzędzie informacyjne, które ma pomóc właścicielom domów znaleźć skuteczne urządzenia do oczyszczania ścieków i tym samym, w dłuższej perspektywie czasu, zaoszczędzić pieniądze i czas. Ta prosta wyszukiwarka ma na celu ułatwić wybór najlepszej technologii indywidualnej oczyszczalni ścieków dopasowanej do danych warunków i możliwości na podstawie określonych kryteriów. Użytkownikami narzędzi są w dużej mierze gminy oraz sami właściciele gospodarstw. Narzędzie jest cały czas testowane i rozwijane. 
Zapraszamy Naszych mieszkańców, którzy szukają najlepszego sposobu oczyszczania ścieków w swoim gospodarstwie do skorzystania z poniższej wyszukiwarki (po wejściu na poniższą stronę internetową proszę nacisnąć ikonę z biało-czerwoną flagą która znajduje się w prawym górnym rogu strony):  
 
 
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.villagewaters.eu/pol