W dniach 18-22 lipca 2022 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach przeprowadzono II turnus interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w ramach akcji „Fajne wakacje”.

W programie zajęć znalazły się: „Wakacje z książką”, zajęcia plastyczne, zadania integracyjne i ruchowo-sportowe.

W ramach "Wakacji z książką" dzieci zapoznawały się z książkami ze „Złotej kolekcji bajek”.

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace różnymi technikami: rysowanie, malowanie, wydzieranki.

Gdy tylko pozwalała pogoda przebywaliśmy na zewnątrz.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie, kreatywność, a rodzicom za zaufanie.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z II turnusu interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w ramach akcji „Fajne wakacje”.