Jak corocznie w Gminie Sokoły zorganizowany został konkurs ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”.

W roku 2022 do udziału w konkursie zgłoszono następujące gospodarstwa domowe:

I. W kategorii posesja – 6 zgłoszeń:

 • Posesja położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 24, 18-218 Sokoły;
 • Posesja położona pod adresem Sokoły ul. Solidarności 12, 18-218 Sokoły;
 • Posesja położona pod adresem Krzyżewo 16A, 18-218 Sokoły;
 • Posesja położona pod adresem Waniewo 21A, 18-218 Sokoły;
 • Posesja położona pod adresem Jamiołki Piotrowięta 7, 18-218 Sokoły;
 • Posesja położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 14A, 18-218 Sokoły;

II. W kategorii zagroda – 1 zgłoszenia:

Zagroda położona pod adresem Truskolasy Lachy 8, 18-218 Sokoły.

W związku z tym, że w tej kategorii było tylko jedno zgłoszenie to zgodnie z uchwałą Nr V/42/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły” nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu w tej kategorii (niezbędne są co najmniej 2 zgłoszenia w danej kategorii).

W dniu 11.07.2022 roku czteroosobowa komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli:

 • Rady Gminy Sokoły,
 • Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • Sołtysów,
 • Urzędu Gminy Sokoły,

dokonała oględzin zgłoszonych do konkursu posesji i po przeanalizowaniu wyników postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii ,,najpiękniejsza posesja”

I miejsce:

Posesja położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 14A, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 252 pkt;

II miejsce:

Posesja położona pod adresem Sokoły ul. Solidarności 12, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 231 pkt;

III miejsce:

 • Posesja położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 24, 18-218 Sokoły – łączna ilość przyznanych punktów 215 pkt,
 • Posesja położona pod adresem Jamiołki Piotrowięta 7, 18-218 Sokoły – łączna ilość przyznanych punktów 215 pkt.

Wyróżnienie:

 • Posesja położona pod adresem Krzyżewo 16A, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 210 pkt;
 • Posesja położona pod adresem Waniewo 21A, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 188 pkt;

Laureatom konkursu od miejsca 1 do 3 przyznano nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 500 zł,

II miejsce – 400 zł,

III miejsce – 300 zł.

 Właścicielom posesji wyróżnionych zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.

Wójt

Józef Zajkowski

Zdjęcia wykonane podczas oględzin posesji przez komisję konkursową