11 czerwca 2022 roku W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie odbył się V Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze”. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział dwadzieścia chórów z najdalszych zakątków Polski, między innymi zespół Harmonica z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

Harmonica wykonała tradycyjną pieśń amerykańską „Soon ah will be done” oraz pieśni gospel „Swing low” i „Let praises rise”. Na pianinie zespołowi akompaniował Ewgeniy Karpievich.

Wykonawcom przysłuchiwało się im w składzie: prof. dr. hab. Grzegorz Oliwa – przewodniczący jury, prof. dr. hab. Anna Olszewska – dyrektor artystyczna konkursu oraz dr hab. Małgorzata Podzielny. Zespół Harmonica zdobył 90 punktów i Złoty Dyplom.

Przewodniczący jury tegorocznego konkursu, prof. Grzegorz Oliwa przyznawał, że poziom był wysoki i wyrównany – Ważne jest to, że po tym czasie pandemii, kiedy nie mogły odbywać się próby i koncerty, dwadzieścia zespołów zgłosiło się do tego konkursu. Widać, że jedne zespoły ten okres lepiej przepracowały, drugie dopiero podnoszą swój poziom. Są oczywiście znakomite zespoły, są te, które śpiewają poprawnie, ale przede wszystkim cieszy fakt obecności tylu zespołów, w różnych kategoriach. I miejmy nadzieję, że najtrudniejszy czas za nami, a przed nami nadzieja na coraz lepszy poziom chóralny na Podlasiu i w całej Polsce.

Zdjęcia: CKB w Sokołach, Radio Nadzieja

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach