Konsultacje społeczne w sprawie opracowania projektu pt. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły do 2026 roku z perspektywą do 2030 roku” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko