Podczas XXIX Sesji Rady Gminy Sokoły, która odbyła się 24 maja 2022 r., omawiano zagadnienia dotyczące rolnictwa i planów samorządu gminy Sokoły w zakresie utworzenia Podlaskiej Strefy Zrównoważonego Rozwoju w Krzyżewie.

W panelu informacyjnym udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski, Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku Wiesław Kamieński, Dyrektor Zarządzający Hynfra Sp. z o.o. Piotr Czembor, Prezes Fundacji im. Stefanii Karpowicz Robert Kos, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.

Pan Wiesław Kamieński z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku wyświetlił i omówił prezentację multimedialną nt. „Podlaska Strefa Zrównoważonego Rozwoju Szansą dla Gminy Sokoły”. Następnie referat na temat „Wodór i jego znaczenie dla wsi i rolnictwa” wygłosił Dyrektor Zarządzający Hynfra Sp. z o.o. pan Piotr Czembor.  W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Fundacji im. Stefanii Karpowicz pan Robert Kos. Omówił funkcjonowanie mobilnego inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego. Na zakończenie wystąpił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Antoni Kołakowski, który przedstawił obszerną informację na temat działań rządu w zakresie wsparcia i rozwoju rolnictwa.

Debata miała na celu podsumowanie działań samorządu w kierunku utworzenia w Krzyżewie Podlaskiej Strefy Zrównoważonego Rozwoju i zapoznania środowiska lokalnego z tą inicjatywą.

 

Wojciech Maleszko

Zdjęcia z debaty