Drukuj

W dniu 10 maja br. podczas uroczystej gali wręczania Podlaskich Laurów Mlecznych zorganizowanej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku zostali uhonorowani rolnicy za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu regionalnym w 2021 r. Laury mleczne są organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przy współpracy z wchodzącym w jej skład Podlaskim Związkiem. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. mieszkańcy gminy Sokoły:

W dowód uznania na XXIX Sesji Rady Gminy Sokoły w dniu 24 maja 2022 r. Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Krzysztofem Grabowski i Wiceprzewodniczącym Rady Wojciechem Czajkowskim pogratulowali rolnikom odniesionego sukcesu i w ramach podziękowań wręczyli pamiątkowe grawertony.

Laury Mleczne są uhonorowaniem hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane.  Jest to także miejsce spotkań i wymiany poglądów pomiędzy hodowcami, a przedstawicielami świata nauki, polityki i biznesu. Wydarzenie to jest ukierunkowane na promocję polskiego rolnictwa oraz przedstawienie dynamiki zmian w polskiej hodowli bydła i produkcji mleka.

Podczas Laurów Mlecznych nagradzani są hodowcy z najwyższą wydajnością w zależności od wielkości stada. W tym roku po raz pierwszy zostali uhonorowani hodowcy za wysokie wyniki suchej masy, tj. sumy kilogramów tłuszczu i białka oraz wartość Indeksu Ekonomicznego.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Wojciech Maleszko

 

Zdjęcia z wręczenia grawertonów