Drukuj

Urząd Gminy Sokoły informuje, że w czerwcu 2022 roku nastąpi dodatkowy odbiór popiołu z gospodarstw domowych. Proszę, jak dotychczas, przygotować popiół w specjalnych workach otrzymanych od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy lub pojemnikach na odpady, z zastrzeżeniem że w tych pojemnikach będzie tylko popiół. 

Terminy odbioru popiołu będą miały miejsce w dniu odbioru pozostałych odpadów segregowanych w poszczególnych miejscowościach, tj.:

 Następny odbiór popiołu będzie miał miejsce w październiku 2022 roku, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski