Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, iż w terminie 4–6 kwietnia 2022 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, z wykluczeniem strefy objętej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. 2013. 1737 ) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 – 2023 (Dz.U. 2022. 550).

(przykładowy wzór szczepionki)

 

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku

Andrzej Czerniawski