24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. W okupowanej Polsce, za jakąkolwiek pomoc okazaną ludności żydowskiej, groziła kara śmierci. Mimo to, były osoby, które ryzykując życiem – swoim i całej rodziny, decydowały się udzielić pomocy potrzebującym.

W Gminie Sokoły  upamiętniamy małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów z Kolonii Waniewo. Wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski wraz z zastępcą dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach Małgorzatą Grabowską udali się do Waniewa. Wzięli udział we mszy św., której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kukowski. Następnie udali się przed tablicę upamiętniającą małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów. Zgromadzeni odmówili modlitwę za Polaków ratujących Żydów. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia z uroczystości