24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. W okupowanej Polsce, za jakąkolwiek pomoc okazaną ludności żydowskiej, groziła kara śmierci. Mimo to, były osoby, które ryzykując życiem – swoim i całej rodziny, decydowały się udzielić pomocy potrzebującym.

W Gminie Sokoły wspominamy małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów z Kolonii Waniewo.

24 marca 2022 r. o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie, a później zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze w miejscu upamiętnienia Państwa Krysiewiczów.

 

Małgorzata Grabowska 

CKB w Sokołach