Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim przekazuję informacje dotyczące tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie wysokomazowieckim.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r. na terenie całego kraju. W powiecie wysokomazowieckim rozpocznie się już od 4 kwietnia i obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2003, ale nie tylko.

Procedury
Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie nr 7/2022 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Kogo obejmie obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej?
Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2003 r.
 • mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 • osoby urodzone w latach 2001–2002, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia
 • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej

Informacja dla wezwanych - jak się przygotować?
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • posiadaną dokumentację medyczną
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy)
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Nie mogę się stawić?
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 16 w Wysokiem Mazowieckiem:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia 15

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 16 w Wysokiem Mazowieckiem:

 • Miasto Wysokie Mazowieckie
 • Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo
 • Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie Mazowieckie

Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 16 w Wysokiem Mazowieckiem: 4 kwietnia - 21 kwietnia 2022 r.

 

fot. Wojsko Polskie

 

WKU w Bielsku Podlaskim