Od 16 marca ruszyła procedura nadawania numerów PESEL uchodźcom, a wraz z nim obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać także Profil Zaufany. Dotyczy to osób, które przekroczyły granicę polsko- ukraińską po 24.02.2022. Wiele osób uciekających przed wojną nie ma ze sobą dokumentów, dzięki wprowadzeniu danych do rejestru PESEL ich tożsamość zostanie potwierdzona.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składamy:

– osobiście,

– w formie papierowej z własnoręcznym czytelnym podpisem,

– dla małoletniej osoby wniosek składa rodzic, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy wyznaczony przez sąd

 

Miejsce złożenia: Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pok. 7.

 

Dokumenty do wniosku:

– dokument podróży,

– Karta Polaka,

– inny dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie tożsamości,

– dokument urodzenia dla osób, które nie ukończyły 18 lat,

– może być dokument unieważniony,

– dołączamy fotografię taką jak do dowodu osobistego,

– pobierane będą odciski palców.

W przypadku, gdy osoba nie posiada żadnego z w/w dokumentów składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Obecni muszą być:

– dorośli,

– dzieci od 12 roku życia wraz z rodzicem, opiekunem, kuratorem, opiekunem tymczasowym lub osobą sprawującą faktyczną opiekę,

– dzieci do 12 roku życia, jeżeli nie posiadają żadnego dokumentu,

– do uzyskania Profilu Zaufanego musi być polski numer telefonu.