Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zaprasza na Spotkanie Klubu Seniora w czwartek - 10 lutego 2022 roku o godz. 18.00.