Grafika DWOT, Styczeń 2022

15. Batalion lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach (gmina Szepietowo)!

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jeszcze w 2022 roku rozpocznie się proces formowania nowego batalionu lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom już teraz stworzyliśmy możliwość złożenia akcesu do służby w nowym batalionie. Pozwoli to wszystkim ochotnikom na spełnienie wszystkich formalnych wymagań i uzyskanie statusu „gotowy/a do powołania” jeszcze przed ogłoszeniem daty pierwszego wcielenia na potrzeby 15.blp. Zapraszamy do podjęcia wyzwania i dołączenia do Terytorialsów!

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA!

Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW). Terytorialną Służbę Wojskową pełnić mogą kobiety i mężczyźni, w wieku 18-55 lat (dla podoficerów i oficerów do 63 lat). Osoby zainteresowane dołączeniem do tzw. Terytorialsów w pierwszym etapie biorą udział w szkoleniu podstawowym (16-dniowe szkolenie kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego) lub wyrównawczym (8-dniowe szkolenie dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym). Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą Terytorialną Służbę Wojskową (zostają „Terytorialsami”) w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – zasadniczo tylko 2 dni w miesiącu.

Zachęcamy byłych żołnierzy TSW do ponownego wstąpienia w szeregi WOT, zwłaszcza mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.

CEL I ZASADY FUNKCJONOWANIA

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się nasza misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Dlatego nazywamy się Terytorialsami i dlatego posługujemy się mottem: „zawsze gotowi, zawsze blisko” - więcej na terytorialsi.wp.mil.pl

Podsumowując TSW przynieść może szereg korzyści, w tym m.in. możliwość wniesienia własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski, wspieranie lokalnej społeczności, naukę współdziałania w zespole, możliwość poznania oraz pracy na najwyższej klasy sprzęcie i wiele innych, jednocześnie nie rezygnując z dotychczasowej aktywności. Istotnym elementem ujętym w dokumentach normatywnych jest zasada pierwszeństwa przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób, które pełniły TSW przez okres trzech lat. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenia pieniężne.

NALEŻNOŚCI I UPRAWNIENIA W TSW

Za realizację każdego dnia szkolenia w TSW przysługuje dodatkowe nieopodatkowane świadczenie pieniężne w wysokości 117,13 zł za każdy dzień odbytego szkolenia (stawka dla szeregowego) oraz dodatkowo 30 zł diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań (w tym przypadku szkolenia) poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.

  • Za realizację 16 – dniowego szkolenia podstawowego przysługuje około 2700 zł*
  • Za realizację 8 – dniowego szkolenia wyrównawczego przysługuje około 1500 zł*

*Dodatkowo każdy pracownik (umowa o pracę), powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Po odbytym szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą Terytorialną Służbę Wojskową w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – tylko 2 dni w miesiącu. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenie pieniężne.

W przypadku realizacji 2 dni szkolenia w miesiącu, przysługująca należność za dany miesiąc sumarycznie (za 2 dni szkoleniowe plus należność za tzw. gotowość w danym miesiącu) wyniesie 645,27 zł netto.

GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ!?

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do nowo formowanego batalionu WOT w Dąbrowie-Moczydłach (gmina Szepietowo) powinny spełniać wymagania formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa polskiego, minimum wykształcenie podstawowe/gimnazjalne. Już od 01.03.2022 r. WKU w Bielsku Podlaskim oraz przedstawiciele 1. PBOT będą prowadzić wykazy imienne zainteresowanych pełnieniem TSW w nowym batalionie z zachowaniem kolejności zgłoszeń.

Akces do służby w 15.blp w Dąbrowie-Moczydłach można złożyć:

  • osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;
  • wypełniając deklarację na zostanzolnierzem.pl (określając w preferencjach „służba niezawodowa”);
  • osobiście w punkcie rekrutacyjnym 15.blp w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 15 (pokój nr 22, II piętro) w każdy poniedziałek i środę w godzinach pracy UM;
  • za pośrednictwem kontaktu z rekruterami WOT terytorialsi.wp.mil.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 261 398 073

www.facebook.com/WKUBielskPodl twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

PUNKT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO 15.BLP W DĄBROWIE-MOCZYDŁACH

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie (pokój nr 22, II piętro)

ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Godziny pracy: poniedziałki w godzinach 08.00 – 16.00 oraz środy w godzinach 07.30-15.30

Umów się na rozmowę pod nr tel. 503 586 069

Załączniki