W dniu 9 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbyło się spotkanie w zakresie promocji i edukacji w obszarze technologii wodorowych.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Marek Dźwigaj, Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Wiesław Kamieński, Prezes Zarządu Nexus Consultans sp. z o.o. Tomasz Pelc, przedstawiciel TUV SUD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Paweł Piotrowicz, Wicestarosta Wysokomazowiecki Waldemar Kikolski, właściciel firmy Trans-Rol Andrzej Remisiewicz, Prezes Gminnej Spółki Wodnej „Krzewina” w Sokołach Andrzej Raciborski, Prezes Zarządu Eska Internet Sp. z o.o. Sławomir Krassowski oraz przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Mariusz Cylwik i Zbigniew Sokołowski.

Efektem rozmów było podpisanie listu intencyjnego czterech partnerów: Gminy Sokoły, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, TUV SUD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Nexus Consultans sp. z o.o. w zakresie:

  • powołania i stworzenia Rolniczej Doliny Wodorowej;
  • realizacji projektów, w tym projektów badawczych, w zakresie zastosowań technologii i maszyn zasilanych wodorem w polskim i europejskim rolnictwie;
  • realizacji projektów edukacyjnych, w tym szkoleń i warsztatów w obszarze technologii wodorowych m.in. specjalizacji w zakresie technologii wodorowych w szkole rolniczej;
  • budowie modeli biznesowych w zakresie lokalnej produkcji wodoru na potrzeby rolnictwa, Program pod nazwą „Wodór pod Strzechy”;
  • prowadzenia wspólnej działalności informacyjnej i marketingowej w zakresie usług i działalności stron.

Wojciech Maleszko

 

Zdjęcia ze spotkania w zakresie promocji i edukacji w obszarze technologii wodorowych