W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem udzielane są świadczenia zdrowotne dla dorosłych i dzieci w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szpital zapewnia profesjonalną opiekę doświadczonej kadry medycznej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 18:00.

 

Usługi medyczne, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności:

• badania, porady lekarskie, teleporady;

• diagnostykę w zakresie ustalonym przez NFZ (badania laboratoryjne, RTG, USG);

• skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitala, sanatorium;

• szczepienia obowiązkowe;

• bilanse zdrowia;

• zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badania EKG, pomiary ciśnienia tętniczego);

• opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej;

• promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych;

• transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach;

• wizyty domowe (wraz z opieką pielęgniarki i położnej);

• płatne wizyty — za wizyty, które nie zostaną przeprowadzone w ramach kontraktu z NFZ płatności można dokonać w kasie szpitala.

 

W POZ Szpitala Ogólnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są:

• obowiązkowe szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień, refundowane przez NFZ wraz z kwalifikacją lekarską do szczepienia;

• szczepienia nieobowiązkowe dla dzieci i dorosłych;

• badania laboratoryjne (wyniki dostępne tego samego dnia);

• demonstracje oraz instruktarze — jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy i samobadanie piersi.

 

Istnieje możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położnej i pielęgniarki, poprzez złożenie "deklaracji wyboru".

 

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Bożena Grotowicz