Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 500,00 w ramach Priorytetu 1. na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Z dotacji zostaną zakupione nowe pozycje książkowe. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzin i zapoznania się nowymi publikacjami.

Małgorzata Grabowska

CKB w Sokołach