Gmina Sokoły informuje, że została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr Moduł 1a/5/2021 o dofinansowanie zadania na tworzenie w 2021 roku nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Sokołach, ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

 

 

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 588.334,93 zł

Wysokość dofinansowania: 471.947,95 zł

Wkład własny Beneficjenta: 116.386,98 zł

Gmina Sokoły planuje utworzenie 20 nowych miejsc w nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zaplanowano adaptację części budynku Szkoły Podstawowej. Planowane do wykonania roboty budowlane obejmują m. in. ściany murowane nadziemia, stolarkę, ścianki działowe, tynki wewnętrzne i okładziny ścienne, posadzki, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto budynek zostanie wyposażony w meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. W ramach zadania zostanie również wykonany plac zabaw wraz z montażem urządzeń i bezpiecznej nawierzchni. W wyniku przeprowadzonych prac budynek będzie spełniał wymogi wskazane w stosowanych aktach prawnych regulujących  działalność placówek opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3.