Drukuj

Zwołuje się zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa wsi Rzące.

  1. Ustala się termin przeprowadzenia zebrania na dzień 31 maja 2021 r. na godz. 12:00 w domu pana Antoniego Rzący.
  2. W przypadku braku niezbędnego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 31 maja 2021 r. na godz. 13:00.

Sokoły, dn. 19.05.2021 r.

Wójt

Józef Zajkowski


INFORMACJA

W związku z rezygnacją zainteresowanego kandydata wybory sołtysa w w/w terminie nie odbędą się.

Sokoły, dn. 24.05.2021 r.

Wójt

Józef Zajkowski