Rozpoczęcie realizacji zadania: od 15 grudnia 2020 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: do 31 maja 2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji zadania: do 20 lipca 2021 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: do 20 lipca 2021 r.

Całkowita wartość projektu:     312.644,52 zł

Wysokość dofinansowania:      175.624,21 zł

Wkład własny Beneficjenta:     137.020,31 zł

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Chrzczony, która zapewni ciąg komunikacyjny pomiędzy droga gminną a drogą powiatową Nr 1527B.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana droga o długości 169,20 m (szerokość jezdni 4,50 m). W ramach inwestycji zaprojektowano pobocza gruntowe szerokości 0,75-1,00 m. (długość 338,40 m). Do działek zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 4,00 m.