Rozpoczęcie realizacji zadania: od 17 grudnia 2020 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: do 29 października 2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji zadania: do 15 grudnia 2021 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: do 15 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu:     643.570,01 zł

Wysokość dofinansowania:      382.242,00 zł

Wkład własny Beneficjenta:     261.328,01 zł

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki, która zapewni uporządkowanie ruchu pieszych oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana droga o długości 158,70 m (szerokość jezdni 5,50 m). Zwiększona szerokość jezdni oraz pobocza gruntowe szerokości 1,00 m (317,40 m) dadzą możliwość mieszkańcom na poruszanie się droga w sposób komfortowy i wygodny ze względu na łatwość mijania się sprzętem rolniczym dużych gabarytów.